2018

Ti år med suksess. Reine ord 2018

Hvem skulle trodd at en litteraturfestival ytterst i Lofoten i en kommune med 1100 innbyggere kunne bli et varig samlingssted for norsk og internasjonal litteratur? Da Wiggo Andersen tidlig i 2008 luftet ideen om en litteraturfestival på Reine i Moskenes kommune i det nystartede galleriet og kulturscenen i gammelskolen på Reine, tente flere på ideen, og allerede til den aller første Lofoten internasjonale litteraturfestival, Reine Ord – et hav av bøker – kunne vi skilte med sterke forfatternavn fra hele Norden. Siden har det bare fortsatt i medvind. Da vi i juni i år kunne åpne for 10-årsjubileum med et program bestående av et alpelandskap av betydelige forfattere og artister, hadde vi allerede får svar på spørsmålet om Reine Ord er liv laga? Forhåndssalget av billetter slo alle rekorder. Det var flere solgte billetter enn innbyggere i kommunen.

For en fullsatt sal der vi blant det tallrike publikumet så personer som mange ganger tidligere hadde vært med på Reine Ord i tillegg til nye grupper fra hele landet, kunne festivalledelsen med Wiggo Andersen ønske velkommen til jubileumsfestivalen. At festivalen har blitt en del av kulturtilbudet for Moskenes ble understreket av ordfører Lillian Rasmussen i hennes velkomsttale.

Allerede ved de aller første festivalene festivalledelsen delt ut Reine Ord-prisen, en honnør til personer eller miljøer som på ulikt vis har betydd noe, ikke bare for selve festivalarrangementet, men også for litteraturentusiasme og leseglede. Finn Stenstad som har vært med som bokbader og litteraturformidler fra starten, ble tildelt Reine Ord-prisen 2018 i form av et vakkert Eva Harr-litografi, som takk for sin innsats. Han kunne i sin takketale fortelle hvordan Reine Ord var blitt et begrep blant forfattere: Alle vil til Reine. Slik også i år.

Et fast innslag ved starten av festivalen har alltid vært den såkalte Lofotprologen. En av de mest markante skikkelser i norsk og internasjonal kultur, forlegger William Nygaard holdt sin prolog der han bandt sammen litteraturens betydning med kampen for det frie ord og demokratiske verdier. At en festival nettopp i Lofoten som blant annet gjennom sin nære og fjerne historie har betydd mye i frihets- og verdikampen, er en viktig understreking av disse verdiene.

Dermed var jubileet i gang. Som en rød tråd gjennom festivalens tiårige historie har også det musiske og lyriske fått sin faste plass. Levende og stemningsfull ble forestillingen ”Reise til menneskene – en romankonsert i blått” fremført av Hilde Brunsvik og Helge Ellingsen.

Festivalens første litterære samtale sto Cecilie Enger og Finn Stenstad for. Sentralt i samtalen sto hennes kritikerroste roman ” Pust for meg” som på mange måter viderefører forfatterens  dybdedykk i kvinneskjebner, slik vi kjenner det fra ”Kammerpikene” og den biografiske romanen om Ellisif Wessel, og ikke minst hennes personlige morsportrett, ”Mors gaver”.

Avslutningen på første dag ble en utdypende samtale mellom William Nygaard og en av veteranene i festivalledelsen, Mustafa Can. Her trakk Mustafa Can tråder mellom William Nygårds sterke engasjement for det frie ord og arbeidet i PEN, og hans personlige historie med terroranslaget som nær hadde kostet ham livet i samband med utgivelsen av Salman Rushdies roman.

Andre dags program var like variert og innholdsrikt som første dag. Levende og engasjert kåserte Jan Ove Ekeberg om sin rykende ferske vikingroman, ”Den siste vikingkongen”, det andre bindet i en serie basert på Harald Hardrådes liv. Ekeberg maktet på beste vis å fortelle både den store historien om den dramatiske perioden i norsk historie på slutten av 1000-tallet og hoveddragene i kongsætlingens liv.

For mange av festivalpublikumet var pater Kjell Arild Pollestad en kjenning. I ulike sammenhenger har han fargelagt Reine Ord. I samtalen med Tomm Kristiansen fikk vi igjen høre hans levende fremføringer om ulike sider ved hans engasjement. Han er en sann språkrøkter, er stor stilist, usedvanlig kunnskapsrik, et renessansemenneske mange med glede lytter til. Tomm Kristiansen visste også hvordan nettopp disse sidene ved pateren skulle eksponeres.

Og deretter var det Tomm Kristiansen selv som skulle bokbades. Han er en av landets beste og mest velrenommerte radioreportere med allsidighet og kunnskap og et korrespondentliv, ikke minst fra Afrika, som i seg selv rommer drama og levende nåtidshistorie. Mustafa Can fikk alt dette fram slik at møtet dem imellom ble et levende stykke samtidshistorie.

En av de virkelige veteranene på Reine er Kjartan Fløgstad. For tredje gang møtte han et lydhørt publikum sammen med Finn Stenstad, som også de tidligere anledningene hadde samtalt med Fløgstad. Utgangspunktet i en ellers bredt anlagt dialog var ”Sandharpesongar”, en stor samling av Kjartan Fløgstads viser og vers, som tallrike komponister og visesangere har tonesatt. Boka var rykende fersk og forfatteren overrasket nok sitt publikum med at han også behersket den lyriske sjangeren. At publikum verdsatte gjenhøret med en av de store i norsk samtidslitteratur, var applausen et uttrykk for.

Noen av aktørene bak og i Reine Ord er gjengangere. En av dem er Anne B. Ragde. Nå som bokbader. Og hun hadde fått med seg en kjær og kjent kollega, Edvard Hoem. Samtalen ble svært interessant, ikke minst fordi Anne B. Ragde fikk Hoem til å utdype arbeidet med sin sterke og populære amerikautvandringsserie. Det hele toppet seg i Edvard Hoems stemningsfulle opplesning av de aller siste setningene i romanen ”Liv andre har levd”. Salen var rørt. Anne B. Ragde felte tårer.

Vakker tradisjon har det blitt at Reine kirke fylles første kveld med konsert av landskjente kunstnere. I år selve lofottrubaduren Lars Bremnes akkompagnert av Tore Bruvoll som sammen ga til beste en stemningsfylt og kunstnerisk variert time med stort vingespenn. En fulltreffer ble det naturligvis at trubaduren hadde valgt Kjartan Fløgstads ”Slak line” som han selv hadde tonesatt i sin tid og mottatt pris for som avslutningsnummer. Applaus uten ende i den fullsatte kirken. Og med Kjartan Fløgstad selv i kirkerommet!

Lørdagsprogrammet hadde som de øvrige dagene, spennende og variert program. Det startet med nok en litterær veteran: Tove Nilsen. Også hun hadde gjestet Reine Ord tidligere. Samtalen med Finn Stenstad tok utgangspunkt i hennes foreløpig siste bok, den personlig formede reisedagboka –«Himmelske tilstander”. Temaene berørte i særlig grad forholdet mellom dikterjeget og forfatteren selv. Tove Nilsen fikk fram tydeligere enn de fleste forfattere som har forsøkt å utdype det krevende forholdet mellom diktning og virkelighet. ”Mange leser nok boka mi som om det er meg det handler om. Men det er et dikterisk jeg som snakker, ikke privatpersonen Tove Nilsen”. Slik ble den muntert-alvorlige samtalen berikende for oss alle.

Ikke bare hadde festivalen fått med seg den velkjente NRK-reporteren Tomm Kristensen, men også en annen erfaren veteran fra NRK, forfatter, journalist og skribent Sigrun Slapgard.  I en dybdesamtale med Mustafa Can fortalte hun om sitt arbeid som journalist, ikke minst om sitt forhold til Latin-Amerika, særlig om Colombia som hun har et svært nært og dypt forhold til. Som kvinnelig reporter har hun høstet erfaringer som har gitt oss innsikt fra vinkler få andre besitter. Basis for samtalen var hennes nye bok ”Eg har sett jaguaren”

For festivalen og ikke minst Finn Stenstad var Jan Kjærstad en svært velkommen gjest. Endelig hadde alt klaffet slik at vi kunne få med oss enda en Nordisk Pris-vinner. Samtalen mellom ham og Stenstad tok utgangspunkt i den kritikerroste romanen ”Berge”. Interessant og meningsfylt redegjorde forfatteren for sitt utgangspunkt i romanen som på magisk vis går inn i terroranslaget til Bering Breivik mot oss alle uten at forfatteren nevner 20. juli 2011 med ett ord. Dermed tok samtalen en retning der forholdet mellom fiksjon og virkelighet ble sentralt.

Festivalens kanskje mest originale programpost ble utdraget fra rockeoperaen ”Soga om Tennes-Kaspara” (HER MÅ DERE SKRIVE NOE MER UTFYLLENDE. JEG SÅ DEN IKKE OG FØLER JEG IKKE SKAL SKRIVE NOE OM DETTE)

En av de mest talentfulle nye stemmene i norsk litteratur er Helga Flatland. Også hun hadde gjestet Reine tidligere og syntes å være velopplagt til samtaledyst med Finn Stenstad. De tok utgangspunkt i hennes roman av 2017, ”En moderne familie”. I en blanding av latter og alvor tok samtalen raskt retning mot diskusjon om ekteskap, samliv, gammel mot ny tid, noe som nok falt i smak hos publikum, etter reaksjonene derfra å dømme.

Den tredje Nordisk Råd-prisvinneren islandske Einar Már Gudmundsson er også en kjent forfatter for Reine-publikumet. Tilbake direkte fra Frankrike der han nettopp hadde mottatt ærefulle pris for beste oversatte roman 2017 på det franske bokmarkedet, kunne han nok en gang trollbinde publikum med opplesning, meningsfylt samtale med Mustafa Can.

Og som siste forfatter på scenen, enda en kjenning for festivalveteranene: Lars Saabye Christensen- og den fjerde av årets deltagere som innehar Nordisk Råds litteraturpris. Samtalen mellom ham og Finn Stenstad ble en reise inn i et av de mest populære forfatterskap i norsk samtidslitteratur. Utgangspunktet var hans roman av høsten 2017, ”Byens spor”, men som vanlig tok samtalen overraskende vendinger til glede for et lydhørt og fulltallig publikum.

Arrangementsrekken på Reine Kultursenter fikk et voldsomt punktum da Sven Henriksen entret podiet med sin forestilling «Men hold kjeft da, Henriksen». Igjen måtte arrangøren bære stoler inn i det allerede fulle lokalet og publikummet fikk en forestilling de sent vil glemme. Dypeste alvor, noe skjemt, kloke refleksjoner og vakker sang akkompagnert av Sissel Brean. Tårer avløste latter og applausen varte hele veien ned til Reine Kirke der vi skulle rykkes tilbake i tid: Turnéteateret i Trøndelag med Tore B. Granås, Synnøve Volden (cello) og Knut Anders Vestad ved flygelet inntok kirken og fremførte det mest karakteristiske lofotlitterære stoffet som kan tenkes, nemlig en scenisk versjon av Johan Bojers klassiske verk ”Den siste viking”. Et fullsatt kirkeskip ble grepet av den sterke forestillingen.

Og kirken ble også samlingspunkt for det aller siste innslaget under årets jubileumsfestival på Reine. En virkelig sjelden opplevelse: To biskoper og én sogneprest holdt søndagsmesse. Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, den nyinnsatte biskopen i Sør-Hålogaland, Ann-Helene Fjellstad Jusnes sammen med sogneprest Trond Gran, godt assistert av Tomm Kristensen satte et verdig og minnerikt punktum for Reine Ord 2018.