Program 2018

Program torsdag 7. juni 2018

Endelig program publiseres 20. februar 2018

Reine Kultursenter:

1800-1815 Åpning av årets Reine Ord. Fri entré. 

1815-1830 Tildeling av Reine Ord-prisen 2018 – fri entré.

1830-1845 Lofotprologen – fri entré 

1900-1945 Bokbad 

2000-2045 Bokbad